5 sensacions i un quintet sensacional

5 sensacions i un quintet sensacional

Els integrants del Quartet Brossa i el clarinetista Francesc Puig, ens interpretaran a la primera part del concert el Quintet en La Major de W. A. Mozart, que és una de les peces més rellevants i populars per aquests instruments.