Oh My God Barcelona!

Oh My God Barcelona!

Oh My God Barcelona! és una opéra bouffe (un estil còmic de la opereta) en quatre actes amb música de Jacques Offenbach i llibret en francès d’Henri Meilhac i Ludovic Halévy. Una nova adaptació catalana inèdita de La vie parisienne.